Linki

Prawo i Sprawiedliwość Kraków Krakowski Klub Wtorkowy

o Mnie

Urodziłem się w 1955 roku w Krakowie. Jestem absolwentem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiowałem także na Wydziale Historycznym Papieskiej Akademii Teologicznej.

W latach 1979 ? 1980 uczestniczyłem w spotkaniach SKS i TKN. Od roku 1980 związałem się z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów. W latach 1980 ? 1981 między innymi byłem członkiem Zarządu NZS UJ, szefem Komisji Kultury NZS UJ, uczestniczyłem w strajkach studenckich w roku 1981 w których pełniłem funkcję członka Komitetu Strajkowego na UJ oraz szefa Biura Strajku UJ. W 1981 roku byłem współzałożycielem i redaktorem naczelnym pisma NZS IFP UJ Gołębnik.

Po 13 grudnia 1981 roku związałem się z Studenckim Komitetem Obrony Demokracji. Od marca 1982 do 1984 roku współorganizowałem i byłem członkiem ścisłego kierownictwa Krakowskiej Komisji Wykonawczej NZS. W 1983 roku zostałem aresztowany za kierowanie podziemna organizacją na terenie Krakowa. Zwolniony zostałem z więzienia na mocy amnestii w lipcu 1983 roku.

W latach 1981 ? 1984 współpracowałem z: strukturami podziemnej Solidarności miedzy innymi z RKS Solidarność, Arcybiskupim Komitetem Pomocy Wiezionym i Internowanym przy krakowskiej Kurii, organizowałem w podziemiu kursy historyczne dla młodzieży akademickiej i licealnej, przedstawienia teatralne, spotkania z polska literaturą. Współorganizowałem strajki absencyjne na krakowskich uczelniach, demonstracje na Rynku i w Nowej Hucie w 1983 roku. Od 1984 roku związałem się z strukturami podziemnej Solidarności w BJ UJ.

W roku 2004 uzyskałem status pokrzywdzonego w IPN. W latach 1983 ? 1985 rozpracowywany byłem przez przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Krakowie Jestem odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Wolności i Solidarności, Ministra Kultury RP odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

Od 1989 do 1993 roku byłem członkiem Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego i Unii Polityki Realnej. Byłam Radnym Miasta Krakowa w VI kadencji w latach 2011 ? 2014 roku z listy Prawa i Sprawiedliwości. Obecnie jestem Radnym Miasta Krakowa z listy Prawa i Sprawiedliwości. Jestem bezpartyjny.

Jestem współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia NZS 1980, stowarzyszenia Solidarni dla Niepodległości, Obywatelskiej Komisji Edukacji Narodowej oraz członkiem: Stowarzyszenia Rodzin Katyń 2010, Krakowskiego Komitetu Krzyża Solidarności, bractwa Fraternitas Jesu, Komitetu Społecznego na rzecz budowy pomnika Lecha Kaczyńskiego i 95 ofiar katastrofy pod Smoleńskiem, Społecznego Komitetu 150 Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego, Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego, stowarzyszenia Wolność i Niezawisłość Obszar Południowy oraz Rady Honorowej projektu Nowa Huta ? miasto pracy i walki, pamięci i Solidarności, Fundacji im. Janusza Kurtyki, Solidarności w IPN.

Jestem współorganizatorem wielu inicjatyw społecznych m.in.: uczestniczyłem w głodówce w obronie polskiej tożsamości w kościele Salezjanów na krakowskich Dębnikach w 2012 roku, Krakowskiego Klubu Wtorkowego I Kina Odkrywców Historii.

Mam troje dzieci. Interesuję się literatura piękną, teatrem, historią i filmem.

Od roku 1983 pracuję zawodowo. W latach osiemdziesiątych pracowałem w Instytucie Filologii Polskiej, Bibliotece Jagiellońskiej, Miejskim Domu Kultury w Wieliczce. Od roku 1989 prowadziłem własna firmę. Od 2002 roku pracowałem w firmie Apollo Film. Od 2005 roku jestem pracownikiem Oddziału IPN KŚZpNP w Krakowie na stanowisku Kierownika Referatu Ochrony.

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Rada Miasta Krakowa okręg 5, Bieżanów Prokocim, Podgórze