Filmy

Linki

Prawo i Sprawiedliwość Kraków Krakowski Klub Wtorkowy

Blog

Czy samorzadowcy spełniają obietnice wyborcze. Biore udział w konferencji zorganizowanej przez Fundacje Stańczyka. Wieczorem wezme udział w Tematach dnia w Telewizji Kraków.

0 Komentarzy

Opłatek dla członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości w kosciele oo. Kapucynów w Krakowie.

0 Komentarzy

Kończy się 2015 rok. Był to dobry rok. Wybory wygrali  Pan Prezydent Andrzej Duda i Prawo i Sprawiedliwość. Wszystkim Krakowianom życzę jeszcze lepszego 2016 roku.

Dzisiaj na Cmentarzu Rakowickim uczestniczyłem w uroczystościach pogrzebowych Tomasza Szewczyka działacza podziemnych struktur NZS-u, przyjaciela.

0 Komentarzy

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę mieszkańcom Krakowa wielu darów Bożych, spokojnej, pełnej miłości i dobroci wieczerzy wigilijnej oraz rodzinnych, pełnych ciepła spotkań świątecznych.

0 Komentarzy

Dziękuję za życzenia świateczne: Ministrowi Andrzejowi Adamczykowi, Witoldowi Auridze, Maciejowi Baiersdorfowi, Baletowi Dworskiemu Cracovia Danza, Wiceministrowi Marianowi Banasiowi, Józefowi Baranowi, ks. Ryszardowi Barańskiemu, Kazimierzowi Barczykowi Przewodniczącemu Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, Iwonie Bardeckiej, Sławie Bednarczyk, Tomaszowi Bednarzowi, Iwonie Biel, Jackowi Bilińskiemu, Ryszardowi Bocianowi, Wojciechowi Bogackiemu, Ksaweremu Bogaczowi, Tadeuszowi Borucie, Mirosławowi Borucie, bt electronics, Agnieszce Burzej, Krzysztofowi Bzdylowi, Henrykowi Ciurejowi, Dominice Cosic, Mariuszowi Cupiałowi, MKS Cracovii SSA, Aleksandrze Czechowskiej, Markowi Domagale, Bogusławowi Dopartowi, Magdzie Drohomireckiej, Radnemu Miasta Krakowa Krzysztowowi Durkowi, Rodzinie Duszewskich, Rafałowi Dyrczowi, Oli i Kubie Dziedzicom, Dyrektorowi TVP Kraków Leszkowi Dziurze, Jerzemu Fedorowiczowi, Andrzejowi Feliksowi, Marcie Filipowskiej, Konradowi Filrejowi Prezesowi PTG Sokół, Zofii Foryś, Piotrowi Franaszkowi, Radnemu Miasta Krakowa Janowi Franczykowi, Wojciechowi Frazikowi, Barbarze Fryzel, Witoldowi Gadowskiemu, Zbigniewowi Galickiemu, Stanisławowi Galońskiemu z Fundacji Capella Cracoviensis, Galerii Zderzak, Aleksandrowi Galosowi, Piotrowi Gawlikowi, Adamowi Gilowi, Jerzemu Gizie, Magdalenie Głowie, Cezaremy Gmyzowi, Patrycji Gnypek z Wydawnictwa Słowa i Myśli, Zofii Gołubiew, Adamowi Goncerzowi, Marzenie Gorycy, Andrzejowi Gotkiewiczowi, Wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi, Romanowi Graczykowi, Grażynie Gregorowicz, Wojciechowi Grzeszkowi Przewodniczacemu Regionu Małopolskiego NSZZ Solidarność, Izabeli Helbin Dyrektorowi KBF, Zosi, Marcinowi, Marcie i Markowi Hohenauer, Małgorzacie Janiec Prezesowi Zarzadu Obszaru WiN, Krystynie i Józefowi Janarkom, Radnej Miasta Krakowa Małgorzacie Jantos, Pawłowi Jasicy, Adamowi Jastrzębskiemu, Andrzejowi Jaśkowcowi, Jurkowi Jaworskiemu, Radnemu Miasta Krakowa Ryszardowi Kapuścińskiemu, Agnieszce Karny, Januszowi Kaweckiemu, Radnemu Miasta Krakowa Mariuszowi Kekusiowi, Dariuszowi Klocowi, Bartłomiejowi Kocurkowi Dyrektorowi Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie, Ministowi Wojciechowi Kolarskiemu, Andrzejowi Kołakowskiemu, Konsulowi Generalnemu Wegier Adrienne Komendy, Komitetowi Opieki Nad Kopcem Józefa Piłsudskiego, Bogdanowi Kondratowiczowi, Tomaszowi Konturkowi, Zbigniewowi Kopczyńskiemu, Dorocie Korohodzie, Władysławowi Kosiniak Kamyszowi Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, Arturowi Kowalskiemu, Krzysztofowi Krawczykowi, Bogdanowi Kubiczowi, Henrykowi Kultysowi Prezesowi Zarzadu MPO w Krakowie, Rafałowi Kunaszykowi, Andrzejowi Kurtyce, Pawłowi Kurtyce, Zuzannie Kurtyce, Magdzie Langer, Dyrektorowi IPN w Krakowie Markowi Lasocie, Arkadiuszowi Lechowi, Magdalenie Lebeckiej, Piotrofi Litce,  Miłoszowi lodowskiemu, Henrykowi Łabedziowi, Andrzejowi Madejowi, Radnemu Miasta Skawina Ryszardowi Majdzikowi, Henrykowi Małeckiemu, Annie Marczyk,Stanisławowi Markowskiemu,  Andrzejowi Martynusce, Henrykowi Maszkałowi, Prezesowi Klubów Gazety Polskiej w Krakowie Markowi Michnie, Janowi Maślance, Miejskiej Infrastukturze z Krakowa, Andrzejowi Mikłaszewskiemu, Przemysławowi Miskiewiczowi, Magdzie Mercie, Stanisławowi Molikowi, Annie Mroczek, Muzeum AK w Krakowie, Niepublicznym Żłobkom Tęczowe Misie w Krakowie, Halinie i Edwarowi Nowakom, Ogólnokształcacej Szkoły Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Krakowie, Radnej Miasta Krakowa Barbarze Nowak, Tomaszowi Orłowskiemu, Ośrodkowi Kultury im. Norwida, Barbarze Paichert, Posłance na Sejm RP Annie Paluch, ks. Witowi Pasierbkowi, Renacie Pawlusińskiej, Pawłowi Piekarczykowi, Radnemu Miasta Krakowa Włodzimierzowi Pietrusowi, Cecylii radoń, Wojciechowi Brochwicz Raduchowskiemu, Dobrosławowi Rodziewiczowi, Andrzejowi Rozpłochowskiemu, Radnemu Miasta Krakowa Arkademu Rzegockiemu, Łukaszowi Salwarowskiemu,  Mirosławowi Sankowi, Wiktorii Savkiv, Annie Skrzypek, Specjalnemu Osrodkowi Szkolno Wychowawczemu nr 4 w Krakowie, Adamowi Sroce, phm. Annie Stawiarskiej Przewodniczacej Zarzadu Okręgowego ZHP, Stowarzyszeniu Krakowski Klub Wtorkowy, Stowarzyszeniu NZS 1980, Grzegorzowi Sudołowi, Grzegorzowi Surdemu, Katarzynie Suskiej, Annie Stek, Ewelinie Szajdziuk, Jarosławowi Szarkowi, Janowi Szczepankiewiczowi, Romualdowi Szeremietiewowi, Bogdanowi Szlachcie, Markowi Swidrowi, Maciejowi Swirskiemu,  Katarzynie Tatar, Wojciechowi tarasowi, Wicemarszałkowi Sejmu RP Ryszardowi Terleckiemu, Magdalenie Tomalak z Rodziną, Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Krakowie, Janowi Urbanowi, Krzysztofowi Walaszczykowi,  Damianowi Walczykowi, Dariuszowi Walusiakowi z Rodzina, Lukaszowi Wantuchowi, Wydawnictwu WAM, Marcie Wegrzyn, Pawłowi Wegrzynowi, Józefowi Wieczorkowi, ks. Krzysztofowi Wilkowi, Maciejowi Wojciechowskiemu, Jerzemu Wolnickiemu, Jerzemu Wozniakiewiczowi, Hirkowi Wronie, Małgorzacie Wójtowicz, ks. Tadeuszowi Isakowicz - Zaleskiemu, Zarzadowi Zieleni Miejskiej w Krakowie, ZIKiT - owi w Krakowie, Dorocie Zawadzkiej, Aleksandrowi Zioło,  Posłowi na Sejm RP, Pawłowi Zyzakowi,  Tadeuszowi Zabie, Senatorowi RP Janowi Zarynowi oraz innym mieszkańcom Krakowa.

0 Komentarzy

drewniane, drewniano aluminiowe okna oraz drzwi pasywne i energooszczędne

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden