Linki

Prawo i Sprawiedliwość Kraków Krakowski Klub Wtorkowy

Blog

Wielka Sobota. Jak co roku, przy kościele Mariackim, uczestniczę w uroczystym święceniu pokarmów. Uroczystości przewodniczył Ks. kard. Stanisław Dziwisz. 

0 Komentarzy

Kilkanaście osób zebrało się w miejscu gdzie Wincenty Badylak, w geście protestu, dokonał samospalenia w 1980 roku. Na najbliższej Sesji Rady Miasta Krakowa złoże interpelację w sprawie: kto odpowiada za wyrażenia zgody na zabudowienia, przez świąteczny kiermasz, miejsca  tego dramatycznego protestu.

0 Komentarzy

Wszystkim Krakowianom składam życzenia Wesołych Swiąt Wielkanocnych, spędzonych w gronie rodzinnym. Dziękuję także za życzenia, szczególnie: Andrzejowi Adamczykowi Ministrowi Infrastuktury RP, x Ryszardowi Barańskiemu, Iwonie Bardeckiej, Grażynie i Czesławowi Gąsienica Bednarzom, Marianowi Banasiowi Wiceministrowi Ministerstwa Finansów, Iwonie Burzej Bielowej, Wojciechowi Bogackiemu, Ksaweremu Bogaczowi, Tadeuszowi Borkowskiemu, Mirosławowi Borucie, Krzysztofowi Brozkowi, Jerzemu Bukowskiemu, Leszkowi Bukowskiemu,  Piotrowi Ciubie Przeorowi oo Dominikanów, Henrykowi Ciurejowi, Adamowi Chmieleckiemu, Joannie Chmurze, Sławkowi Chmurze, Marii Cholewińskiej Przewodniczacej NZS AGH, Dominice Cosik, Mariuszowi Cupiałowi, Krzysztofowi Czabańskiemu, Alinie Czerniakowskiej, Arturowi Dmochowskiemu, Markowi Domagale, Bogusławowi Dopartowi, Magdzie Drohomireckiej z Rodziną, Elżbiecie Dudzie Posłance na Sejm RP, Krzysztofowi Durkowi Radnemu Miasta Krakowa, Rodzinie Duszewskim, Rafałowi Dyrczowi z Rodziną, Aleksandrze Radnej Miasta Krakowa i Jakubowi Dziedzicom, Leszkowi Dziurze, Andrzejowi Feliksowi, Marcie Filipowskiej, Konradowi Firlejowi,  Zofii Foryś, Piotrowi Franaszkowi, Wojciechowi Frazikowi z Rodziną,  Stanisławowi Galońskiemu z Fundacji Capelli Cracoviensis, Michałowi Garapichowi, Grażynie Gawędzie, Ewie, Adamowi i Mieczysławowi Gilom, Jerzemu Gizie, Magdzie Głowie, Cezarowi Gmyzowi,  Marzenie Gorycy, Andrzejowi Gotkiewiczowi,  Annie Grabowskiej, Romanowi Graczykowi, Darii Grodzkiej z Redakcji Hejnału Oświatowego, Renacie Groyeckiej,  Elżbiecie Błońska - Grzesiak, Wojciechowi Grzeszkowi Przewodniczącemu Regionu Małopolskiego NSZZ Solidarność, Tomaszowi Gugale, Izabelii Helbin Dyrektorowi KBF, Piotrowi Hlebowiczowi, Wacławowi Holewińskiemu, Urszuli Horabik, Stanisławowi Iskrze, Jerzemu Jachowiczowi, Rodzinie Janarków, Małgorzacie Janiec Prezesowi Zarządu Obszaru WiN, Ewie i Atillii Jamrozikom, Pawłowi Jasicy, x Józefowi Jończykowi, Jarkowi Kałuży, Elżbiecie Karkoszce, Krystynie Karkowskiej, Mariuszowi Kękusiowi Radnemu Miasta Krakowa, Bartłomiejowi Kocurkowi Dyrektorowi Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie, Andrzejowi Kołakowskiemu, Dorocie Wąchalska - Konikowej, Bogdanowi Kondratowiczowi, x Leszkowi Kopcewi z Wydawnictwa Salwator, Zbigniewowi Kopczyńskiemu, Adrienne Kormendy Konsulowi Generalnemu Węgier, Dorocie Korohodzie, Marcinowi Korusiewiczowi Dyrektorowi ZIKiTu, Bogusławowi Kośmiderowi Przewodniczacemu Rady Miasta Krakowa, Marii Krakowskiej, Wojciechowi Krzysztonkowi Radnemu Miasta Krakowa, Henrykowi Kultysowi Prezesowi Zarządu MPO, Zuzannie, Andrzejowi i Pawlowi Kurtykom, Pawłowi Kwaśniakowi Prezesowi Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, Jackowi Kwiloszowi z Rodziną, Jerzemu Lackowskiemu, Magdzie Langer, Markowi Lasocie Dyrektorowi Oddziału IPN w Krakowie, Magdalenie Lebeckiej, Piotrowi Litce, Miłoszowi Lodowskiemu,  Emilii i Unie Mach, Adamowi Macedońskiemu, Danucie Maciądze, Jackowi Majchrowskiemu Prezydentowi Miasta Krakowa, Ryszardowi Majdzikowi Radnemu Miasta Skawina z Rodziną, Teodozji Maliszewskiej Radnej Miasta Krakowa, Marcinowi Mamoniowi, Stanisławowi Markowskiemu, Janowi Maślance, Jackowi Mateckiemu, Markowi Michnie Przewodniczącemu Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej, Andrzejowi Mikłaszewskiemu, Przemysławowi Miśkiewiczowi, Annie Mroczek, Katarzynie Niewiadomskiej,  Barbarze Nowak Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty, Lidii Osolskiej z Biura Prasowego Wojewody Małopolskiego, Barbarze Paichert, hm. Pawłowi Pająkowi Przewodniczacemu Zarządu Okręgu Małopolskiego ZHR, Annie Paluch Posłance na Sejm RP, Tomaszowi Panfilowi,  Dariuszowi Pasiece, x Witowi Pasierbkowi,  Marzenie Paszkot Pełnomocnikowi PMK ds Rodziny, Włodkowi Pietrusowi Radnemu Miasta Krakowa z Rodzina, Mariuszowi Pilisowi, Jadwidze Pittner, Bogdanowi Piznalowi, Wincentemu Podobińskiemu, Tadkowi Polkowskiemu, Małgorzacie Popławskiej, Edwardowi Porębskiemu Radnemu Miasta Krakowa z Rodzina, Arturowi Paszce Prezesowi Kraków Nowa Huta Przyszłości SA, Pawłowi Pytce, Katarzynie Pytlarz z Wydawnictwa WAM, Stanisławowi Rachwalowi Radnemu Miasta Krakowa, Piotrowi Radwańskiemu, Piotrowi Rapkowskiemu, Dobrkowi Rodziewiczowi, Arturowi Rogali, Andrzejowi Rozpłochowskiemu, Arkademu Rzegockiemu Radnemu Miasta Krakowa, Mirkowi Sankowi, Grzegorzowi Sobolowi, Jerzemu Sonikowi, Piotrowi Suchodolskiemu, Annie Prokop Staszewskiej Radnej Miasta Krakowa, Grzegorzowi Surdemu, Ewelinie Szajdziuk, Jarosławowi Szarkowi z Rodziną, Rodzinie Szczepankiewiczów, Romualdowi Szeremietwiewowi, Bogdanowi Szlachcie, Beacie Szydło Premierowi RP, Marcinowi Szymańskiemu, Markowi Swidrowi dyrektorowi ILO w Rabce Zdroju, Markowi Tabaszewskiemu z Rodzina, Katarzynie Tatar, Ryszardowi Terleckiemu Wicemarszałkowi Sejmu RP,  Markowi Tokajukowi Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 4, Magdzie Zalewskiej - Tomalak, Walerii Tumanik, Ewie i Krzysztofowi Walaszczykom, Damianowi Walczykowi, Lucynie Walczykowskiej, Ryszardowi Walskiemu, Darkowi Walusiakowi z Rodziną, Małgorzacie i Andrzejowi Warchołowskim, Małgorzacie Wasserman Posłance na Sejm RP, Marcie Węgrzyn, Dorocie Wilk, Józefowi Wieczorkowi, Wincentemu z Krakowa, Jerzemu Wożniakowskiemu, Jackowi Wygodzie z Rodziną, Krzysztofowi Wyszkowskiemu, x Tadeuszowi Isakowicz Zaleskiemu, Dorocie Zawadzkiej, Annie i Pawłowi Zechenterom, Janowi Zarynowi Senatorowi RP, Fundacji Pro - Prawo do życia, Krakowskiemu Klubowi Wtorkowemu, MKS Cracovii SSA, Muzeum AK w Krakowie, Prywatnemu Przedszkolu Dorotka w Krakowie, Reducie Dobrego Imienia, Stwarzyszeniu NZS 1980, Stowarzyszeniu Polska Jest Najważniejsza, Teatrowi Ludowemu, Teatrowi Łażnia Nowa, Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Krakowie, Zarządowi Infrastruktury Sportowej, Zarządowi Zieleni Miejskiej,

0 Komentarzy

Spotkanie Fundacji im. Janusza Kurtyki. Wczoraj Walne zebranie WiN Obszaru Południowego. Wybrano władze i delegatów na lipcowy zjazd w Lublinie. 

0 Komentarzy

Wszystkim  Krakowiankom, z okazji Dnia Kobiet, życzę wielu radosnych chwil, szczęścia.

Dla Telewizji Kraków mówiłem o planach ograniczenia imprez, szczególnie głośnych, na Rynku Głównym. Jestem przekonany, że to bardzo dobry pomysł. Rynek Główny musi być miejscem gdzie Krakowianom da się żyć a turyści zasmakują w szczególnym klimacie krakowskiej starówki.

 

0 Komentarzy

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Rada Miasta Krakowa okręg 5, Bieżanów Prokocim, Podgórze